دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


در این حوالی
عشق تنها استعاره از
سایه ای ست که ماندگاری اش
به شرط فانوس است...
" حمیدرضا هندی "

1397/02/28 - 01:58 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HM-20138410815182696701422712204.7425.jpg
thumb_HM-20138410815182696701422712204.7425.jpg · 400x324px, 79KB