دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیصبحی مادرم می خندید ....

به من و گردش ماهی ها لب حوض ....
هدیه ای داد به من گلی از شمعدانی ....
من و آوار دلم بی خبر بیدار شدیم ....
نه گلی نه حوض آبی ...
من و یک خواب و خیال ...
چه درونم تنهاست ....

1397/02/18 - 10:23 ارسال گزارش
پیوست عکس:
sohrab.jpg
sohrab.jpg · 1000x1000px, 155KB