دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیگاهی   .....

به چوپانی فکر می کنم .....
که بره اش را در کوه ها گم کرده ....
و به آرزوی پیر زنی روستایی ....
برای رفتن به امامزاده بالای آبادی ....
1397/02/5 - 13:47 ارسال گزارش
پیوست عکس:
jo5zjvjgezw09yolmvrg.jpg
jo5zjvjgezw09yolmvrg.jpg · 600x450px, 87KB