دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


تو مال من باش...
به چشمهایت قسم
تمام عصر های جمعه
مثل باران به همین پنجره خواهم خورد
تا با ذوق پنجره را باز کنی
چشم هایت را ببندی
و دستهایت را به صورتم گره بزنی!

تعجب نکن اما
تو اگر مال من باشی...
جمعه ها عاشقانه هایم از زمین به آسمان میبارند!
برای من نه
برای آنها که سال هاست معجزه ندیده اند میگویم....
تو،مال من باش!


1396/12/25 - 20:05 ارسال گزارش
پیوست عکس:
2q.jpg