دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


ناصحم گفت:
به جز غم
چه هنر دارد عشق؟

گفتم:
ای خواجه‌ی غافل!
چه هنر بهتر از این

1396/12/23 - 00:10 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20171409197544712481484153083.468.jpg
thumb_HamMihan-20171409197544712481484153083.468.jpg · 323x400px, 98KB