دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بگذر شبی

به خلوت این همنشین درد
تا شرح آن دهم

که غمت با دلم چه کرد

"هوشنگ ابتهاج"

1396/12/23 - 00:09 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201714091913887494721484162611.7112.png
thumb_HamMihan-201714091913887494721484162611.7112.png · 400x388px, 184KB