دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


هيچ زنى را
از رفتن نترسان
زنها نمى ترسند
رفتن زياد ديده اند
مثلِ هزاران بوسه اى كه
با عشق
بر صورتها زدند
امّا نه بوسه ها ماندند
و نه صورتها
همه رفتند

1396/12/23 - 00:06 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20171409194134870931485981338.6532.jpg
thumb_HamMihan-20171409194134870931485981338.6532.jpg · 320x400px, 84KB