دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


فردا که بر آید آفتاب
چه کس تو را
به بوسه ی گرمی
می کند هشیار ...؟

1396/12/23 - 00:04 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20171409196817892991486670361.2524.jpg
thumb_HamMihan-20171409196817892991486670361.2524.jpg · 400x266px, 109KB