دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عاشقی از سر تکلیف بلاتکلیفیست
ای خوش آنی که به تکلیف دلش
عاشق شد

"سروش اصفهانی"

1396/12/23 - 00:04 ارسال گزارش
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20171409194214508481486670758.7859.jpg
thumb_HamMihan-20171409194214508481486670758.7859.jpg · 292x400px, 93KB