دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیتوی دنیا دو نفر باش،
یکی واسه خودت،
یکی برای دیگری،

واسه خودت زندگی کن
و برای دیگری زندگی باش...
1396/12/21 - 22:29 در رنگ عشق ارسال گزارش