دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر میگم دلبر ولی من دوستت دآرم چون شبیهِ هیچکس نیستی شبیهِ هیچکس شعر نمیخونی شبیهِ ...
میگم دلبر
ولی من دوستت دآرم چون شبیهِ هیچکس نیستی
شبیهِ هیچکس شعر نمیخونی
شبیهِ هیچکس نگآه نمیکنی
شبیهِ هیچکس نیستی جز خودت که دلبری
یا اینکه هیچکس شبیه ات دلبر نیست؟
و شعر نمیخونه؟
و نگآه نمیکنه؟
و نمیدونم...
ولی میدونم که تو، فقط تو دلبری...
شبیهِ خودت دلبر بمون همیشه
خـب؟!
1396/12/20 - 00:22 در رنگ عشق ارسال گزارش