دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر ️ در من#زنی گمشده میان

در من گمشده میان "دوستت دارم" هایی که نشنیده....
چشمانی که نبوسیده...
و آغوشی که هیچ وقت گشوده نشد....
در من "ویران" شده...
از بغض هایی که بلعیده...
از اشک هایی که ریخته....
و در مقابل تمام ویرانیش مسئولی....
؟
1396/12/20 - 00:13 در رنگ عشق ارسال گزارش