دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر سال ها گذشت ما به هم نرسیدیم جای تو اما، مردی همراه من است... به ...

سال ها گذشت
ما به هم نرسیدیم
جای تو اما، مردی همراه من است...
به تو شباهتی ندارد...
از تو بهتر نیست...
حتی زیباتر...
تنها بخاطر لجاجتم کار به اینجا رسید،
اما وقتی نگاهم میکند
بی اختیار
مثل همیشه
تو را صدا میزنم...
و او میخندد
با اشتیاق میپرسد:
رابطه ی بین نگاهش... (چشمانش)و پسرمان چیست؟!
و هر بار میمیرم.
1396/12/20 - 00:12 در رنگ عشق ارسال گزارش