دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


عکس و تصویر . به همان سادگی که#کلاغ سالخورده با نخستین سوت قطار سقف واگن متروک را ترک ...
.
به همان سادگی
که سالخورده
با نخستین سوت قطار
سقف واگن متروک را
ترک می‌گوید

دیگر
در جای خود نیست
به همین سادگی...✌
1396/12/20 - 00:09 در رنگ عشق ارسال گزارش