دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


نه تاب بیدار بودن دارم

نه هوای خواب

کسی خواب را از جشمانم ربوده است

همان که بی او بیدار بودن را کابوسی بیش نمی دانم...

1396/12/14 - 13:25 ارسال گزارش
پیوست عکس:
0a0d2c0ea576b3fa3b1d76dfb5ebc2ea_500.jpg
0a0d2c0ea576b3fa3b1d76dfb5ebc2ea_500.jpg · 400x375px, 28KB