دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


میان تنهایی جاییست
که روح را می خراشد  
چشمانی که خیره در دیوار است
لبانی که گویا بر هم دوخته شده اند
و در این میان
نفس چه طولانی ره می پیماید
مسیر سینه را

1396/11/30 - 13:19 در ghasedak ارسال گزارش
vhid-po5117

نفس چه طولانی ره می پیماید{-35-}مسیر سینه را{-35-}

1396/12/1 - 20:37 ·
hasti_online

{-35-}{-35-}{-35-}

1396/12/4 - 12:16 ·
vhid-po5117

خوش اومدی .

1396/12/4 - 12:17 ·
hasti_online

ممنونم وحید جان.. خوبی ؟

1396/12/4 - 12:17 ·
vhid-po5117

سلام / بد نیستم .جمعه هارا دوست ندارم . چون حسابی دلتنگ میشم .

1396/12/4 - 12:18 ·
vhid-po5117

شما چطورید ؟کم پیدا هستید ؟

1396/12/4 - 12:19 ·
hasti_online

اره جمعه ها کلا دلگیره..

1396/12/4 - 12:22 ·
hasti_online

کم سعادتیه دیگه ..

1396/12/4 - 12:23 ·
vhid-po5117

همش مشغول کار هستید ؟

1396/12/4 - 12:23 ·
hasti_online

کار فیلم خواب {-257-}

1396/12/4 - 12:26 ·