دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


درد دارد!
وقتی همه چيز را ميدانی
و فكر ميكنند نمی دانی!
و غصه می خوری كه ميدانی،
و می خندند كه نمی دانی...
1396/11/19 - 09:53 در ghasedak ارسال گزارش