دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بهترين تعريفى كه از افسردگى شنيدم:
جنگ بين مغزى كه مى خواد بميره 
و بدنى كه مى خواد زنده بمونه
1396/11/17 - 11:09 در ghasedak ارسال گزارش
absham50

و فاتح این جنگ روحی ست بیقرار ....

1396/11/24 - 11:08 ·
hasti_online

{-35-}

1396/11/25 - 23:29 ·