دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بیا نگذریم
نگذریم از حادثه،
از اتفاق - افتادن ماه
در حوضچه خیال،
نگذاریم عشق در دخمه فراموشی
زیر یک برگ سیاه
یا نخل خشک شده ای در شط فرات
بین آدمک های سیاه
سخت بگرید.

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 2

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 20

رتبه بر اساس تعداد هوادار : 1

کاربران گروه

نمایش همه
F000 Daryoosh21 Ziba77 Sokute_Ghoghnus Mahtab18 _poriya Sima1234 mohseni np25

مدیران گروه

damla nasim33 nima0013 Mahdiyar_fa soniya

آخرین بازدیدکنندگان گروه

Mahdiyar_fa shahzadeh hasti_online damla shadfa2 onyx mahboob-16 shahrookh_shervan amutaher skosat

کاربران فعال امروز

بیشترین برچسب های استفاده شده

رنگ عشق

گروه عمومی · 192 کاربر · 58276 پست

ارسال به رنگ عشق

damla
مـــــــــ❤️ـــــارال
عکس و تصویر مرا نگاه کن من در ابتدای تو. ایستاده ام پای مرا به شعر هایت باز ...

مرا نگاه کن
من در ابتدای تو. ایستاده ام
پای مرا به شعر هایت باز کن
پراکنده. من
عطر موهای مرا در واژه ها
روز هاست. که انگار
از. چشم قلمت. افتاده ام‌‌‌...

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/20 - 00:04 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال
عکس و تصویر اﺣﺴﺎﺱ تاﺳﻒ براےتماﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ باچشمهاﯾﺸﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ حس ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪنمیشنوﻧﺪ نمیچشندفقط ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪوﻣﺘﻬﻢ میکنندخدایابه آدمهایت بیاموز ...

اﺣﺴﺎﺱ تاﺳﻒ براےتماﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ باچشمهاﯾﺸﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ حس ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪنمیشنوﻧﺪ
نمیچشندفقط ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪوﻣﺘﻬﻢ
میکنندخدایابه آدمهایت بیاموز
توخدایی نه آنهادست از
خدایی کردنشان بردارند..

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/20 - 00:01 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    2 نفر اين را مي پسندند
یاشار
سکـوتـــــ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال
عکس و تصویر - گفت خیالت همیشه با من است و من، به خیالِ خودم هم حسودی ام ...

- گفت خیالت همیشه با من است
و من،
به خیالِ خودم هم حسودی ام شد!

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/20 - 00:00 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال
عکس و تصویر سخت ترین لحظه زندگی زمانی است که عزیزترین آدمهایی که دوست شان داری در عذاب ...

سخت ترین لحظه زندگی زمانی است که عزیزترین آدمهایی که دوست شان داری در عذاب باشند و نتـونی کاری برایشان کنی !

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/19 - 23:59 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال
عکس و تصویر بیا تا ، برایت بگویم !! چه اندازه تنهایی من ، بزرگ است...

بیا تا ،

برایت بگویم !!

چه اندازه تنهایی من ،

بزرگ است...

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/19 - 23:57 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

دُنیــآیِ مَجــآزی...!
دُنیــآیـی غَمگیـن...
دُنیــآیـی پـُر اَز تَنهــآیـی...
پـُروفـآیـل هـآیِ مُختـَلِف...
آدَم هـآیِ جـور وآجـور...
دَستهــآیِ خَستـهـِ دَرحـآل تـآیـپ...
نـِگـآه هـآیـی پـُر اَز دَرد...
خَستهـِ وَ تـَنهـآ...
آه سـَردی بـَر تـَن...
مـوزیکـی سَرد وَ غَمگیـن...
اُتــآقـی خـآمـوش...
فـَریـآدهـآیِ بـی صـِدآ...
جـُمـلهـِ هـآیِ بـی دَوآ...
نـِوِشتـهـِ هـآیِ پـُر اَز دَرد...
گـِریهـِ کـَردَن واژهِ هـآ...
دُنیــآیِ مـآ!دُنیــآیِ مَجـآزی...!
مــآ مـَجازی تـَر اَز اونیـم کـهـِ فـِکـرِشـو میکُنیـم...

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/19 - 23:53 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/19 - 23:50 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

سکوت ودیگر هیچ.....دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/19 - 23:45 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
ṠἀЯἰṄἀ
سکـوتـــــ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال
دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/19 - 23:42 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
یاشار
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال
عکس و تصویر شنبه ها انگار خستگی یک عمر جمعه با من است انگار جمعه را صدسال زندگی ...
شنبه ها انگار
خستگی یک عمر جمعه با من است
انگار جمعه را
صدسال
زندگی کرده ام
اما دل خوشم
به هفته ای که قرار است
تمامش را
با یاد تو زندگی کنم ...

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/12/19 - 23:26 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    4 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
آشنا
Crazybothar  دیوانه مزاحم
ṠἀЯἰṄἀ
صفحات: 3 4 5 6 7